Endodoncja

Leczenie endodontyczne (kanałowe) jest konieczne w przypadku stanów zapalnych miazgi lub tkanek okołowierzchołkowych zęba, które najczęściej występują jako powikłanie głębokich ubytków próchnicowych. Ma ono na celu usunięcie zainfekowanej tkanki z kanału/ów zęba, dokładnym ich oczyszczeniu i zdezynfekowaniu oraz szczelnym wypełnieniu.

Leczeniu endodontyczne na najwyższym poziomie oraz prawidłowa odbudowa zęba po zakończonym leczeniu pozwala zachować w pełni funkcjonalny ząb przez długie lata.

W Klinice NovoDental leczenie endodontyczne jest przeprowadzane z wykorzystaniem:

  • mikroskopu stomatologicznego – mikroskop zabiegowy jest dziś nieodłącznym narzędziem w nowoczesnej endodoncji. Dzięki powiększeniu pola widzenia możliwe jest:

-lokalizowanie dodatkowych kanałów korzeniowych

-opracowywanie kanałów zakrzywionych i zobliterowanych

-leczenia powikłań po wcześniejszych próbach leczenia kanałowego takich jak np. nieprawidłowe wypełnienie kanału, usuwanie złamanych narzędzi z kanałów czy zamykanie perforacji kanału.

  • radiowizjografii i tomografii komputerowej – kontrola radiologiczna leczenia wykonywana jest zarówno w trakcie jak i po zakończonym leczeniu
  • wysokiej jakości endometrów– jest to urządzenie pozwalające określić dokładną długość kanału korzeniowego
  • mikromotorów endodontycznych i maszynowych narzędzi do opracowania kanału

Endodoncja regeneracyjna

Endodoncja regeneracyjna to grupa biologicznych procedur mających na celu zastąpienia zdrową tkanką uszkodzonych struktur, w tym zębiny, cementu i komórek kompleksu miazgowo-zębinowego, co prowadzi do zachowania funkcji i żywotności zęba.

Zabiegi endodoncji regeneracyjnej stanowią część spektrum leczenia endodontycznego. Wykonywane są najczęściej u młodych pacjentów z nieukształtowanymi korzeniami zębów, u których utrzymanie żywej miazgi jest szczególnie ważne. Metodą z wyboru jest rewitalizacja miazgi, która umożliwia zakończenie rozwoju okolicy wierzchołkowej lub nawet zakończenia rozwoju korzenia.

Rewitalizacja miazgi jest metodą zyskującą przewagę nad tradycyjnym leczeniem endodontycznym, ponieważ podczas standardowego leczenia kanałowego jamę zęba wypełnia się materiałem syntetycznym, natomiast w endodoncji regeneracyjnej żywą tkanką.

Metoda rewitalizacji wykorzystuje czynniki wzrostu zwarte w zębinie kanału korzeniowego oraz potencjał regeneracyjny komórek macierzystych znajdujących się w okolicy okołowierzchołkowej, które posiadają zdolności do odtworzenia tkanki równoważnej miazdze zęba, która zapewnia organizmowi ochronę przed potencjalnym ogniskiem zakażenia.

W NovoDental wykonujemy procedury regeneracyjne zgodnie z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów (AAE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Realizację procedury regeneracyjnej ustalamy z każdym pacjentem indywidualnie.

Leczymy w powiększeniu z zastosowaniem mikroskopu stomatologicznego, w warunkach izolacji pola pracy koferdamem.

Stosujemy biokompatybilny protokół dezynfekcji celem wykorzystywania bioaktywnych czynników uwalnianych z zębiny z minimalnym uszkodzeniem struktur komórkowych.

Stosujemy najnowsze biomateriały wspomagające procesy gojenia miazgi i rewitalizację nowej tkanki.

Podczas procedur regeneracyjnych zgodnie z zaleceniami AAE i ESE stosujemy preparaty bogatopłytkowe uzyskane z krwi leczonego pacjenta. Preparaty te zawierają istotne czynniki wzrostu: TGF-beta, PDGF, VEGF i IGF-1, dzięki którym wpływają korzystnie na migrację komórek macierzystych z okolicy okołowierzchołkowej do jamy zęba oraz stymulują produkcję kolagenu. Badania wskazują na istotny wpływ preparatów bogatopłytkowych, na proces gojenia tkanek okołowierzchołkowych, zamykanie wierzchołka i pogrubianie ścian kanału korzeniowego.