Klinika NovoDental gwarantuje najwyższy standard opieki stomatologicznej.
Wykorzystujemy najnowsze sprzęty i materiały stomatologiczne.
Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin stomatologii.
Zapewniamy kompleksową opiekę stomatologiczną od wnikliwej diagnostyki przez szerokie spektrum działań profilaktycznych i leczniczych obejmujących stomatologię regeneracyjną, zachowawczą i estetyczną, leczenie endodontyczne, ortodontyczne, protetykę, periodontologię, chirurgię i implantologię.

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko

Realizując zapisy Art.32c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1941 z późn.zm.) informuję, iż niniejsza jednostka prowadzi diagnostykę obrazową z użyciem aparatów rentgenowskich z zakresu stomatologii radiologicznej, które nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności wskazuje, iż udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologicznych badań rentgenodiagnostycznych nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne