Tomografia i Radiowizjografia

Tomografia wiązki stożkowej CBCT (wolumetryczna) jest nowoczesnym narzędziem diagnostycznym, które pozwala uzyskać obraz trójwymiarowy badanych tkanek. Jest alternatywą dla tradycyjnej tomografii komputerowej wykonywanej w warunkach szpitalnych. Pozwala jednak uzyskać lepszą jakość obrazu badanych struktur wykorzystując około 10-krotnie mniejszą dawkę promieniowania. Jest doskonałym uzupełnieniem zdjęć RVG wewnątrzustnych oraz pantomograficznych.

W Klinice NovoDental tomografia CBCT jest wykonywana jest przy minimalnej dawce promieniowania aparatem VERAVIEW japońskiej firmy Morita.

Tomografię CBCT wykorzystujemy podczas planowania i kontroli leczenia w stomatologii regeneracyjnej, endodoncji, chirurgii stomatologicznej, implantologii, periodontologii oraz protetyce.

Radiowizjografia i tomografia CBCT są niezbędnym narzędziem diagnostycznym do postawienia prawidłowej diagnozy, zaplanowania leczenia oraz kontroli efektów prowadzonej terapii.

Radiowizjografia (RVG) to zdjęcia rentgenowskie zębowe i pantomograficzne zapisywane w postaci cyfrowej, które pozwalają na szybką i dokładną ocenę uzębienia.

W Klinice NovoDental każdy unit wyposażony jest w aparat RVG, co umożliwia diagnostykę radiograficzną nawet w trakcie leczenia, czy podczas wizyt kontrolnych celem diagnozowania, planowania i kontroli wyników leczenia.

Radiowizjografia ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnych zdjęć wykonywanych na kliszy. Podstawowe zalety to:

  • minimalizacja dawki promieniowania podczas wykonywania zdjęć nawet o 90%;
  • obraz jest uzyskiwany natychmiast i może być przetwarzany, zależnie od potrzeb (powiększany, pomniejszany, obracany, kontrastowany);
  • zapis w formie cyfrowej łatwej do archiwizacji (wszystkie zdjęcia są archiwizowane na serwerze);
  • możliwość nagrania zdjęcia na płytę CD oraz przesyłania zdjęć drogą internetową.