Stomatologia regeneracyjna

Oferujemy Państwu zabiegi regeneracyjne z zakresu:

  • ENDODONCJI REGENERACYJNEJ
  • MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
  • PERIODONTOLOGII
  • CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Stomatologia regeneracyjna jest częścią medycyny regeneracyjnej, której celem jest wspomaganie procesów gojenia, regeneracji i naprawy uszkodzonych tkanek i narządów. Bazuje ona na koncepcji triady inżynierii tkankowej, która obejmuje komórki macierzyste, biomimetyczne rusztowanie i bioaktywne czynniki wzrostu.

Komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością samoodnawiania własnej populacji, a także różnicowania się w wyspecjalizowane komórki.

Czynniki wzrostu to białka, które kontrolują aktywności komórek macierzystych, przez zwiększenie szybkości proliferacji, indukowanie różnicowania komórek do innego rodzaju tkanki, a także aktywują biologiczne procesy tworzenia nowych naczyń krwionośnych.

Rusztowanie zapewnia mechaniczne oraz biologiczne wsparcie dla komórek macierzystych i w stomatologii regeneracji obejmuje najczęściej: skrzep krwi oraz autologiczne koncentraty płytkowe.

Koncentraty bogatopłytkowe takie jak fibryna i osocze bogatopłytkowe to autogennny materiał uzyskiwany z krwi pacjenta, który zawiera ważne czynniki wzrostu: TGF-beta, PDGF, VEGF i IGF-1. Preparaty te wpływają stymulująco na komórki macierzyste oraz produkcję kolagenu, a ponadto zmniejszającym dolegliwości bólowe.

Zaletą wykorzystania preparatów bogatopłytkowych jest także bezpieczeństwo ich stosowania. Preparat pochodzący z organizmu pacjenta jest biozgodny i nie wywoła reakcji alergicznej jaka może wystąpić w przypadku zastosowania materiału obcego pochodzenia.

Endodoncja regeneracyjna

Endodoncja regeneracyjna to grupa biologicznych procedur mających na celu zastąpienia zdrową tkanką uszkodzonych struktur, w tym zębiny, cementu i komórek kompleksu miazgowo-zębinowego, co prowadzi do zachowania funkcji i żywotności zęba.

Zabiegi endodoncji regeneracyjnej stanowią część spektrum leczenia endodontycznego. Najczęściej są stosowane u młodych pacjentów z nieukształtowanymi korzeniami zębów, u których utrzymanie żywej miazgi jest szczególnie ważne. Metodą z wyboru jest rewitalizacja miazgi, która umożliwia zakończenie rozwoju okolicy wierzchołkowej lub nawet zakończenia rozwoju korzenia.

Rewitalizacja miazgi jest metodą zyskującą przewagę nad tradycyjnym leczeniem endodontycznym, ponieważ podczas standardowego leczenia kanałowego jamę zęba wypełnia się materiałem syntetycznym, natomiast w endodoncji regeneracyjnej żywą tkanką.

Metoda rewitalizacji wykorzystuje czynniki wzrostu zwarte w zębinie kanału korzeniowego oraz potencjał regeneracyjny komórek macierzystych znajdujących się w okolicy okołowierzchołkowej, które posiadają zdolności do odtworzenia tkanki równoważnej miazdze zęba, która zapewnia organizmowi ochronę przed potencjalnym ogniskiem zakażenia.

W NovoDental wykonujemy procedury regeneracyjne zgodnie z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów (AAE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Realizację procedury regeneracyjnej ustalamy z każdym pacjentem indywidualnie.

Leczymy w powiększeniu z zastosowaniem mikroskopu stomatologicznego, w warunkach izolacji pola pracy koferdamem.

Stosujemy biokompatybilny protokół dezynfekcji celem wykorzystywania bioaktywnych czynników uwalnianych z zębiny z minimalnym uszkodzeniem struktur komórkowych.

Stosujemy najnowsze biomateriały wspomagające procesy gojenia miazgi i rewitalizację nowej tkanki.

Podczas procedur regeneracyjnych zgodnie z zaleceniami AAE i ESE stosujemy preparaty bogatopłytkowe uzyskane z krwi leczonego pacjenta. Preparaty te zawierają istotne czynniki wzrostu: TGF-beta, PDGF, VEGF i IGF-1, dzięki którym wpływają korzystnie na migrację komórek macierzystych z okolicy okołowierzchołkowej do jamy zęba oraz stymulują produkcję kolagenu. Badania wskazują na istotny wpływ preparatów bogatopłytkowych, na proces gojenia tkanek okołowierzchołkowych, zamykanie wierzchołka i pogrubianie ścian kanału korzeniowego.