Implantologia

Implanty stanowią najlepsze uzupełnienie braków zębowych.

Zastosowanie implantów pozwala na przywrócenie pełnego uśmiechu bez konieczności szlifowania zębów własnych pacjenta, pomaga zachować pełną wysokość wyrostka zębodołowego oraz eliminuje konieczność noszenia protez ruchomych.

Zabieg uzupełniania braków zębowych poprzez implanty przebiega z reguły dwuetapowo. W pierwszym etapie następuje wprowadzenie implantu w kość wyrostka zębodołowego. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu i jest bezbolesny. Po tym etapie następuje okres gojenia, podczas którego dochodzi do integracji wszczepu z kością.

Drugi etap obejmuje leczenie protetyczne, które jest wykonywane na wgojonym implancie. Istnieje również metoda jednoetapowa, która zapewnia wszczepienie implantu i odbudowę protetyczną podczas jednej wizyty.

Decyzję o metodzie leczenia podejmuje chirurg po wnikliwym zbadaniu pacjenta.

Chirurgia stomatologiczna

Oferujemy Państwu następujące zabiegi chirurgiczne:

  • ekstrakcję zębów jedno – i wielokorzeniowych oraz zębów ósmych,
  • hemisekcję,
  • premolaryzację,
  • szycie rany po ekstrakcji,
  • nacięcie i opróżnienie ropnia,
  • chirurgię tkanek miękkich, m.in. podcięcia wędzidełka, odsłonięcie zębów zatrzymanych, korekty tkanek przed leczeniem protetycznym,
  • leczenie implantologiczne,
  • zabiegi regeneracyjne z zastosowaniem preparatów bogatopłytkowych i kościozastępczych.