Kompleksowa oferta stomatologiczna w Szczecinie - NovoDental - rejestracja telefoniczna 607 220 572
PL | ENG

dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak, prof. nadzw. PUM

Jest absolwentką Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1991 rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM na stanowisku asystenta. Przez cały okres pracy zawodowej związana z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej PUM. W maju 2012 roku wygłosiła rozprawę habilitacyjną na temat wpływu leczenia immunosupresyjnego na tkankę kostną i osteointegrację tytanowych wszczepów śródkostnych. W maju 2015 roku została nominowana przez Rektora PUM na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  PTS Sekcji Ortopedii Szczękowej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej (IOMFS).

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach medycznych. Głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest leczenie implantologiczne pacjentów z niekorzystnymi klinicznie warunkami kostnymi oraz leczenie wad morfologicznych twarzy. Od 20 lat prowadzi prywatną praktyką stomatologiczną, będąc jednocześnie konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii stomatologicznej.